2024-es Falco kollekció bemintázásra került

 

Figyelem! ÁSZF változás 2015. március 01-től

A Duna Élzáró 2013. július 01-től érvényes Általános Szerződéses Feltételeinek 3. pontja a következőképpen változik:

Régi rendelkezés: 

Ha a pénznem HUF-ra lesz állítva, akkor az árlista €-s egységárait a WEB áruház automatikusan átszámolja Ft-ra az Unicredit Bank előző napi deviza eladási árfolyama alapján. Megrendelés esetén - az esetleges fizetési haladéktól függetlenül - a megrendeléskori (pontosabban a megrendelést megelőző napi ) árfolyam lesz a számlán feltüntetve.

 2015.03.01-től érvényes rendelkezés:

Ha a pénznem HUF-ra lesz állítva, akkor az árlista €-s egységárait a WEB áruház automatikusan átszámolja Ft-ra a Magnet Bank előző napi deviza eladási árfolyama alapján. Megrendelés esetén - az esetleges fizetési haladéktól függetlenül - a megrendeléskori (pontosabban a megrendelést megelőző napi ) árfolyam lesz a számlán feltüntetve.

 

Az ÁSZF többi rendelkezése változatlanul érvényben marad.

 

Szállítási és Fizetési Feltételek

Érvényes: 2019. november 01-től

 

1.    Érvényesség

Az alábbi szállítási és fizetési feltételek a megbízás megadásával a vevő által elismertnek minősülnek.

Vevő Általános Üzleti Feltételeinek érvényességéhez a Duna Élzáró Kft. kifejezett írásbeli elismerése szükséges.

2. Teljesítés helye / kockázat viselése / szállítási feltételek

A megrendelés leadása történhet a WEB-Shop-on keresztül online, vagy egyéb módokon, mint E-mail, Fax esetleg Telefonon keresztül. Az online  leadott megrendelést a WEB-Shop automatikusan egy elektronikus levélben visszaigazolja a vevőnek. Az egyéb módon leadott megrendelések a rögzítést követően kerülnek visszaigazolásra. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését a Duna Élzáró Kft.  a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében és a beszerzése lehetetlen, vagy csak vállalhatatlan feltételek mellett lehetséges.

A szállítás és fizetés teljesítési helye a Duna Élzáró Kft. székhelye. A szállítás mindig a vevő költségére és kockázatára történik a Duna Élzáró Kft. raktárából. Az árut csak a vevő kifejezett kívánságára és költségére biztosítja a Duna Élzáró Kft. A Duna Élzáró Kft.  - anélkül, hogy ezt szavatolná - lehetősége szerint a szállítás kedvező és gondos megszervezésére törekszik a vevő megbízásából. A csomagoló anyagok visszavételét a Duna Élzáró Kft. nem vállalja
Amennyiben a Duna Élzáró Kft. megítélése szerint az áru védelme céljából különleges csomagolásra van szükség, ezt a Duna Élzáró Kft.  külön felszámítja.
A feladásra-készre jelentett árut a szállítási határidő lejárta után haladéktalanul le kell hívni, különben a Duna Élzáró Kft. -nak jogában áll saját tetszése szerint azt eladni vagy a vevő költségére raktározni.
A feladásra-készre jelentett árut kiszámlázzuk.
A túl-. ill. alulszállítás 10%-ig, külön legyártott áru esetén 20%-ig megengedett.

A Webshop-ban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1-2 munkanap amennyiben a termék raktáron van. Személyes átvétel nyitvatartási időben a megrendelés napján is lehetséges. A vásárló által megadott E-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását, ill. bolti átvételét nem tudjuk a megadott 1-2 munkanapon belül biztosítani.


3. Fizetési feltételek / árak

A Duna Élzáró Kft. árlistája € alapú. Az árak budapesti telephely paritásúak.

A megrendelés leadása előtt a Fiókbeállítások fülben egyénileg be lehet állítani a pénznemet EUR-ra vagy HUF-ra. EURO alapú pénznem esetén az egységárak €-ban lesznek láthatóak és a kiállított számla is € alapú lesz. Az áru ellenértékét ekkor €-ban kell fizetni.

Ha a pénznem HUF-ra lesz állítva, akkor az árlista €-s egységárait a WEB áruház automatikusan átszámolja Ft-ra az Unicredit Bank előző napi deviza eladási árfolyama alapján. Megrendelés esetén - az esetleges fizetési haladéktól függetlenül - a megrendeléskori (pontosabban a megrendelést megelőző napi ) árfolyam lesz a számlán feltüntetve.

 

A Duna Élzáró Kft. kifejezetten felhívja minden Partnere figyelmét, hogy az áru teljes ellenértékének megfizetéséig a Duna Élzáró Kft. az áru tulajdonjogát fenntartja!


Amennyiben Felek nem állapodnak meg kifejezetten valami másban, a számlákat legkésőbb szállításkor kell kiegyenlíteni.
Késedelem esetén a vevő olyan késedelmi kamatot köteles megfizetni, amelynek mértéke a Magyar Nemzeti Bank mindenkori alapkamata ( jelenleg 0,9%, 2019.08.30)  nyolc százalékponttal növelt összege. A fizetési határidő utolsó napjának elteltével a késedelem figyelmeztetés nélkül is, automatikusan bekövetkezik. Egyetlen fizetési késedelem is a Duna Élzáró Kft. -nak a vevővel fennálló összes egyéb követelését automatikusan esedékessé teszi.
Vevő a Duna Élzáró Kft-vel szemben semmilyen címen nem jogosult beszámításra.

Amennyiben egy Vevő fizetési késedelembe esik, úgy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a késedelmi kamat mellett a következő behajtási költség általányt tartozik a Duna Élzáró Kft-nek megtéríteni:

I.                  Írásbeli fizetési felszólítás ( a késedelem 5. napjától ):                Eljárási díj 40 € + AFA   ( A törvényi minimum általány összeg)

II.                 Írásbeli fizetési felszólítás ( a késedelem 15. napjától ):              Eljárási díj további 60 € + AFA

III.                Ügyvédi  fizetési felszólítás ( a késedelem 30. napjától )              Eljárási díj további 100 € + AFA

A Duna Élzáró Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a III. fizetési felszólítást követően a kintlévőségeit jogi úton érvényesítse.

 

4.  Tulajdonjog fenntartása

A Duna Élzáró Kft fenntartja tulajdonjogát a szállított árura a vételár teljes kifizetéséig. Az árunak a vevő által történő feldolgozásakor ennek megfelelően a Duna Élzáró Kft az új áru arányos társtulajdonosává válik.
A vevő az áru továbbértékesítéséből eredő követeléseket a még függőben levő követelések mértékében biztosítékul átruházza a Duna Élzáró Kft -ra.

A Duna Élzáró Kft kérésére a vevőnek közölnie kell az átruházást az érintett adósokkal. A vevőnek a tulajdonjog fenntartása alatt álló árut megfelelően biztosítania kell.

5. Vis maior

Amennyiben a Duna Élzáró Kft szerződési kötelezettségeit vis maiorból eredően, vagy olyan egyéb, Duna Élzáró Kft érdekkörén kívül eső okból, mint például természeti katasztrófák, háborús események, kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb., nem tudja határidő szerint teljesíteni, a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel.


6. Szállítási határidő

A Duna Élzáró Kft szállítási határidővel kapcsolatos adatai mindig megközelítőek és semmi esetre sem jelentenek fix üzletet.


7. Szavatosság

Tulajdonságok nem minősülnek megállapodás szerintieknek, amennyiben a Duna Élzáró Kft nem igazolja vissza őket kifejezetten. Műanyagok színtartósságára a Duna Élzáró Kft nem vállal garanciát.
A vevőnek egy szállítmány kézhezvétele után haladéktalanul szemrevételeznie kell az árut. Az áru esetleges hiányosságait haladéktalanul, legkésőbb azonban a szállítás keltétől számított 10 napon belül írásban jelenteni kell a Duna Élzáró Kft -nak. A szavatosság iránti jog minden esetben elévül a szállítás keltétől számított hat hónapon belül.
Jogos kifogás esetén a vevő - választása szerint - elsősorban kicserélést követelhet. Ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Duna Élzáró Kft -nak aránytalan többletköltséget eredményezne a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


8. Tűrések

Az élanyagokra vonatkozóan , amennyiben megállapodás szerint DIN-szabványokban, gyári szabványokban és egyébként nincs megadva más, a következő tűrések minősülnek megállapodás szerintieknek:

Vastagság: +/-10%
Gyártási hosszúságokra a következő hosszúságtűrések vonatkoznak, szobahőmérsékleten, közvetlenül gyártás után mérve:
Hosszúság: kötegeknél és tekercseknél: +/- 2%.
A kereskedelemben szokványos eltérések a hiánynál, súlynál és színnél nem jogosítanak fel a szállítmány kifogásolására. A méretek és súlyok listáinkban, szállítási feltételeinkben, szabványainkban, ajánlatainkban és a megrendelések visszaigazolásában csak megközelítőek, a mérettől, súlytól, darabszámtól és minőségtől való eltérések a kereskedelemben szokványos tűrések keretén belül vagy a megfelelő szabványok szerint megengedettek. Ezek betartására nincs szavatosság.


9. Felelősség

A kártérítés hibás teljesítése esetében a 7. pontban felsorolt pótteljesítésekre korlátozódik, mindenesetre azonban legfeljebb a hiányos szállítmány értékére.
A felelősséget hiányosságok következtében fellépő károkért és mindenfajta vagyonkárért, amennyiben ezt törvény nem zárja ki, a Duna Élzáró Kft kifejezetten kizárja. Ugyanez vonatkozik a más jogcímen, így például a nem teljesítés vagy a szerződés pozitív megsértése alapján, vagy visszkereseti alapon érvényesített kárkövetelésekre is.
Amennyiben a Duna Élzáró Kft alkalmazástechnikai tanácsadásban részesíti a vevőt, ez kifejezetten mindenfajta felelősség elutasítása mellett történik. Különösen nem mentesíti ez a tanácsadás a vevőt az alól, hogy a vásárolt termékeket megvizsgálja alkalmasságuk szempontjából.

A Duna Élzáró Kft. nem vállal felelősséget a beszállítóitól kapott információk teljességéért és hitelességéért.

 

10. Egyéb szolgáltatások

Szállítás

A megrendelt árukat kívánságra a GLS vagy MPL futárszolgálattal juttatjuk el a vevőkhöz. A Díjszabás csomagsúlytól függően a következőképpen alakul:

Csomagsúly

Fuvardíj / csomag (EUR)

0- 30 kg

6,00 


Ha a megrendelt áruk súlya meghaladja a 30 kg-ot, de kevesebb, mint 60 kg, akkor 2 fuvardíj = 12 € lesz leszámlázva a csomagok tényleges számától függetlenül. 90kg felett 3 fuvardíj és így tovább.

Ha a megrendelt áru nettó értéke meghaladja a 50.000 Ft-ot, akkor súlytól függetlenül ingyenesen szállítjuk ki az árut Magyarország területén belül.

Minden Partnerünknek, amennyiben a tárgyhót megelőző hónapban a nettó forgalmuk elérte a 500.000 forintot, a tárgyhóban ingyen kiszállítjuk a megrendelést, ha annak nettó értéke eléri az 30.000 forintot!

Változás 2019.04.01-től:

Az ingyenes kiszállítás feltételei nem változnak, de az E-útdíj ránk hárított részéből csomagonként 1,50 €-t leszámlázunk mindenkinek. Ha Budapest környékén saját teherautónkkal végezzük a kiszállítást, úgy a leszállított árutömeget osszuk vissza 30-al és szorozzuk meg 1,50 €-val. ( Példa: Ha valaki 90 kg árut rendelt, jogosult az ingyenes kiszállításra, és nem postaküldő szolgálattal, hanem a teherautóval lesz kiszolgálva, akkor 90 kg / 30 kg *1,50 € = 4,50€ lesz kiszámlázva E-útdíj általányként ) 

Kivételt képeznek a vízvetők, mivel itt az áru hossza 4,2m és ezt az árut a futárszolgálat már nem veszi át. A vízvetők esetén kérjük kedves vásárlóinkat, hogy gondoskodjanak az elvitelről, vagy kérjék munkatársaink segítségét. A kiszállítás tényleges költsége ebben az esetben külön kiszámlázásra kerül.

 

A csomagküldő szolgálat előnyei:

- házhoz szállítás minden címre, nem kell az áruért a postára menni

- ha a megrendelés 11 óráig beérkezik, akkor a raktáron lévő árunál a kézbesítés a felvételt követő 2 munkanapon belül megtörténik

- sikertelen kézbesítés esetén ingyenes másodszori kézbesítés

- nettó 50.000 Ft áruérték feletti vásárlás esetén a futárszolgálat díját cégünk átvállalja

 

A csomagküldő szolgálat hátrányai:

- A megrendelést kizárólag írásban fogadunk el a félreértések elkerülése végett.

 

Fizetés csomagküldés esetén

A megrendelés leadásakor kedves Vevőink eldönthetik, hogy  az áruk ellenértékét előre utalással rendezik, vagy a futárszolgálatnak fizetik ki az átvételkor. Az átutalás választásakor nem keletkezik többletköltség, az utánvét választásakor a díj a következők szerint alakul:

 

Áruérték                                                Utánvét díja

0-10.000 Ft                                             0,80 €

10.001-20.000 Ft                                     1,34 €

20.001-50.000 Ft                                     2,14 €

50.000 Ft felett                                       3,21 €

 

Bérragasztózás

Bérragasztózási felár:

ABSmelamin és Élfurnér esetén

0,5mm vastagságig és 30mm szélességig:                                0,0990 EUR/fm + Áfa

ABSmelamin és Élfurnér esetén

0,5mm vastagságig és 31-45mm szélességig:                            0,1299 EUR/fm + Áfa

ABS és fa élléc esetén

0,6-2,0mm vastagságig és 30mm szélességig:                          0,0960 EUR/fm + Áfa

ABS és fa élléc esetén

0,6-2,0mm vastagságig és 31-45mm szélességig:                     0,1299 EUR/fm + Áfa

 

- Ragasztózást 50 fm-es bontásban bármely standard szélességű anyagra vállalunk

- A ragasztózás átfutási ideje 1-2 munkanap

- Amennyiben sötét színű illetve fa élléc ragasztózást igényelnének, feltétlenül jelezzék kollégáinknak.

Sötét színű ragasztózásra csak hétvégén van lehetőség. Ez esetben a hét folyamán megrendelt áru csak a következő hét hétfőjén vehető át / küldhető ki legkorábban.

 

Tekercsbontás

ABS termékek:

ABS0,30-0,9 mm vastagság esetén:                 1,0 EUR (min. 1 fm)

ABS 1-3 mm vastagság esetén:                           1,0  EUR (min. 1 fm)

ABS anyatekercs esetén (0,42-2mm) :              árlista alapján  (min. 1 fm)

A tekercsbontás 50 méterenkénti (50, 100, 150...) megrendelés esetén ingyenes. Ettől eltérő méret esetén a fenti tekercsbontási felárat számítjuk fel. Tekercset 1 méterenként bontunk.

 

11. Különféle rendelkezések

A vevő a szerződésből eredő jogait a Duna Élzáró Kft kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át harmadik félre.
Amennyiben a jelen feltételekben foglalt valamelyik záradék semmisnek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát, az érvénytelen záradék pedig a még megengedett mértékre redukáltnak minősül.
A felek - a vitatott értéktől függően - megállapodnak a Budai Központi Kerületi Bíróság melynek a felek alávetik magukat.

 

 

 

Érvényes: 2019. november 01-től