2024-es Falco kollekció bemintázásra került

 

ADATKEZELÉS:

Jelen honlap fenntartója a Duna Élzáró Kft. ( székhely: 1225 Budapest, Bentonit u. 8) (továbbiakban: Adatkezelő) vállalja, hogy a honlapon regisztrálók adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, és a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Regisztráló kijelenti, hogy a feliratkozáshoz szükséges személyi adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő adatait kezelje, gyűjtse, rögzítse, felhasználja.

A megrendelés folyamatának során a Regisztrált adatainak felhasználása lehetővé teszi azokat a WEB áruház funkciókat, mint az előző megrendelések lehívása a Regisztráló által, az egyszer már rendelt cikkszámok listázása, egy elkezdett, de félbehagyott rendelési folyamat folytatása, a rendelés állásáról és teljesítésének a folyamatáról értesítés küldése stb.

 

Regisztráló az adatainak megadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő számára postai úton, telefonon, email-ben és sms-ben is értesítést küldhet, megkeresést kezdeményezhet. A kezelendő adatok:
A kötelezően és válaszhatóan megadott adatok, különösen Regisztráló neve és email-címe, postacíme és telefonszáma.

Adatkezelés célja:
Regisztráló jogosultságának azonosítása és a jogosulatlan regisztrálók kiszűrése, Regisztráló tájékoztatása eseményekről, akciókról, illetőleg a kért pontgyűjtő füzet elküldése. Regisztráló által megadott adatok ezen felül segítik az Adatkezelőt, hogy a honlap szerkezetét, külalakját felhasználóbarát módon alakítsa ki.

 

Az Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan személyes adatot kezel, amely a fenti cél megvalósulásához elengedhetetlen.

 

Nyilatkozat visszavonása:
Az adatkezelést Regisztráló hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásával megszűntetheti. A Regisztráló hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja (leiratkozás), a kapott hírlevélben megjelölt linkre kattintással vagy az kampany@dunaelzaro.hu email-címre küldött email-lel. Ezután Adatkezelő nem küld értesítést Regisztráló részére.

Adatvédelem:
Adatkezelő gondolkodik Regisztráló személyi adatainak biztonságáról, védi a Regisztráló személyes adatait, különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltozás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal és sérülés ellen. Adatkezelő a személyes adatokat Regisztráló kifejezett hozzájárása nélkül nem adja tovább harmadik személynek.

Használó jogai:
Regisztráló az adatainak kezeléséről információt kérhet az kampany@dunaelzaro.hu oldalon. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban megadja a kért tájékoztatást. Regisztráló az 1992. ési LXIII. törvény 17.§ rendelkezése alapján jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A Regisztráló kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, feltételeit elfogadta, illetőleg az általa nyújtott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

 

 

 

NYILATKOZAT

ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGE KAPCSÁN

 

 

A Duna Élzáró Kft. ( székhely: 1225 Budapest, Bentonit u. 8) (továbbiakban: Adatkezelő), mint a jelen honlap fenntartója vállalja, hogy a társaságunkkal szerződött partnerek és a honlapon regisztrálók adatait bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki, és a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, szállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

 

Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési, mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a fenti nyilatkozat jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi – szerződött – és jövőbeni szerződő partnerünktől is.

 

Az adatkezelés során az Adatkezelő a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettel információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozatban foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

 

Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket (alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

 

Budapest, 2018.05.15

 

 

Dr. Nagy Béla Norbert

Duna Élzáró Kft

Tulajdonos